lsass.exe - Systemfeil (Norwegian)

Discussion in 'Windows Desktop Systems' started by turd, May 21, 2002.

 1. turd

  turd Guest

  Heisann!!

  Først vil jeg si at jeg synes xp-erience.org er en kjempebra side!!

  Jeg har et problem med XP. Når jeg starter opp får jeg denne feilmeldingen!!

  ---------------------

  lsass.exe - Systemfeil
  En I/U-operasjon som ble startet av registret, mislyktes og kunne ikke gjenopprettes. Registret kunne ikke lese inn, skrive ut eller tømme en av filene som inneholder systemets bilde av registret.

  ---------------------

  Hva skal jeg gjøre?? Håper noen gidder å svare meg, for dette er et problem som skjer noen ganger jeg starter opp. Feilmeldingen kommer opp rett før login screen kommer opp. Dette har til og med skjedd fire ganger etter hverandre noen ganger!!  Jeg har også enda en feil med pc'en min:

  Når jeg starter opp så blinker dette:

  Warning SPD Not Found at DIMM(s)2

  Hva betyr det? Hva skal jeg gjøre?


  Jeg ville blitt kjempeglad hvis noen kunne svart på spørsmålene mine.
  På forhånd takk....

  Joachim Johannesen - kimzen@hotmail.com
   
 2. dijital

  dijital Guest

  err... we need a translator at xp-erience
   
 3. Jewelzz

  Jewelzz OSNN Godlike Veteran

  Messages:
  10,977
  Location:
  California
  Translation The best I could do guys :rolleyes:

  lsass.exe Systemfeil ( Norwegian )
  Whoopee!!

  First shall I say that I fancy xp -erience.org am a conflagration agedown!!

  I've a problem along with XP . When I booting getting I this feilmeldingen!!

  ---------------------

  lsass.exe Systemfeil
  A IN/ U - operation as became began at tables, was failing and be able no matter re-establish . Tables be able no matter feed into, make out or drain off a at the files as consists system's picture at tables .

  ---------------------

  What do be about I do?? Hope a few listless to answer my, of this am a problem as happen to now and then I booting . Feilmeldingen comes up just before logic screen comes up . This has through happened four multiplication sequentially now and then!!  I've also another blemish along with the personal computer mine:

  When I booting saw flashing this:

  Warning SPD Not Found that DIMMs2()

  What does that mean? What do be about I do?


  I savage been a great fun if any be able pitch-dark at questions mine .
  Thank you in advance ....